Herstel zichtbaar in economische barometer van de woonbranche

De economische barometer van de woonbranche klimt omhoog. Al meer dan een jaar schommelt de barometerstand van de woonbranche, maar dit jaar lijkt er een geleidelijke stijging zichtbaar te zijn. In mei verbeterde de barometerstand met meer dan vijf punten ten opzichte van de voorgaande maand, waardoor de stand eind mei op -1,9 uitkwam. Zo'n (relatief) gunstige stand is al ruim twee jaar niet meer waargenomen. Afgelopen maand lieten de cijfers over het producentenvertrouwen, de woningmarkt en de omzetontwikkeling in de woondetailhandel een verbetering zien. Daartegenover stond een lichte daling in het consumentenvertrouwen.

De economische barometer van de woonbranche bestaat uit de volgende deelindicatoren.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand april 2024 minder fors gedaald dan in de voorgaande maand en is uitgekomen op -5,3. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in april een krimp van de omzetwaarde van 5,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetdaling werd veroorzaakt door zowel een kleiner verkoopvolume als door een lager prijsniveau. Het verkoopvolume daalde licht met 0,3 procent.

Consumentenvertrouwen
Het vertrouwen van consumenten is in mei voor het eerst sinds acht maanden gedaald, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen nam af van -21 in april naar -22 in mei. Consumenten waren in mei pessimistischer over de economie dan in april. De deelindicator economisch klimaat kwam uit op -38, tegen -34 in april. Zowel het oordeel van consumenten over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden als het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden was negatiever. Wel vonden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in april.

Producentenvertrouwen
De producenten in de industrie waren in mei minder negatief dan in april. Het vertrouwen ging van -3,6 in april naar -2,8 in mei, aldus het CBS. Fabrikanten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. Producenten waren in mei positiever over de verwachte productie in de komende drie maanden. Daarnaast waren ze wat minder negatief over de orderpositie. Het oordeel over de voorraden gereed product bleef even negatief.

Woningmarkt
In april 2024 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 15.689 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 22,4 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van de maand maart zijn er in april echter drie procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van 4,7 in april gestegen naar 22,4 in mei 2024.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de omzetontwikkeling van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Kijk voor meer informatie op de website van Marktdata.

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Vul uw gegevens in en druk op aanmelden. Wij houden u dan op de hoogte via onze nieuwsbrief.